Afstemning via fuldmagt til afdelingsmøderne september 2020

11-09-2020
Grundet den aktuelle corona-situation er det undtagelsesvis muligt at stemme via fuldmagt ved de kommende afdelingsmøder.

Dog er der fastsat en begrænsning, således at en beboer eller husstand alene må medbringe én fuldmagt fra en anden husstand (svarende til to stemmer).

Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og underskrevet af fuldmagtsgiver. Fuldmagten udstedes alene til det pågældende afdelingsmøde, og kan kun udstedes til en beboer i samme boligafdeling.