Beboerundersøgelser

Beboerundersøgelse 2020

Hobro Boligforening udsendte et spørgeskema til alle beboerne i starten af året. Formålet var at få at vide:
  • Hvordan det er at bo i boligforeningen
  • Hvad der er vigtigt i og udenfor boligen
  • Hvordan servicen er fra beboerservice og administrationen
  • Hvilken udvikling og forandring der ønskes
  • Undersøgelsen er udarbejdet og gennemført af analysefirmaet sermo analyse og konsulentfirmaet BAGLÆNS
  • Der er indhentet besvarelser i februar og marts 2020
  • Spørgeskemaet er udleveret til alle husstande - i alt 1313 - i Hobro Boligforening
  • 261 har besvaret spørgsmålene og dermed er svarprocenten 20%
  • Denne rapport med sammenskrivning af resultaterne er udarbejdet af BAGLÆNS, 3. april 2020
Klik her for at læse den udarbejdede rapport


Der er tidligere udarbejdet beboerundersøgelser. Disse rapporter kan du se ved at klikke på nedenstående links:

Beboerundersøgelse 2012
Beboerundersøgelse 2008